قسمت دوم:   دانلود آموزش فال قهوه (نسخه هوشمند)

در قسمت اول آموزش فال قهوه با قوانین کلی در رابطه با انجام فال قهوه که ملزم به رعایت آنها بودیم آشنا شدید، اکنون میخواهیم وارد بحث نمادها ، سمبلها و تصاویری که داخل فنجان و روی نعلبکی نقش میبندد شویم.

در ادامه نمادهای مرسومی که داخل فال قهوه نقش میبندد را در سه بخش؛ نمادهای ورق ، نمادهای تاروت و نمادهای اشیاء و اجسام دیگر بررسی میکنیم.

 

نکات کلیدی در تعبیر فال قهوه

 

اندازه نمادها:

نمادها و تصاویری که اندازه بزرگتری دارند از اهمیت بیشتری برخوردارند. نمادهایی که خیلی کوچک و نا محسوس هستند اعتباری کمی برای تعبیر و پیشگوئی خواهند داشت. به عنوان مثال یک تصویر و نماد بزرگ بر روی قسمت بالائی دیواره فنجان به معنای آنست که چیزی مهم به زودی اتفاق خواهد افتاد.

 

نمادهای نزدیک یا اطراف دسته فنجان:

تصاویری که در این ناحیه ظاهر میشود به معنای آنست که اتفاقی در خانه و یا زندگی عاشقانه صاحب فال رخ خواهد داد.

 

اگر اشکال نمادها در یک امتداد باشند و خطی آنها را به هم متصل نموده باشد درباره یک موضوع در زمان های مختلف صحبت میکند.

علائم وارونه در فنجان گاهی به معنای آنست که درباره آن موضوع اشتباه اندیشه میکنی و بایستی تغییر عقیده دهید.

گاهی عددهایی به شکل سلسله وار در کنار هم می آیند. این اعداد را در حروف ( ابجد – هوز - ) قرار دهید و منظور را دریابید. گاهی هم این ارقام به چیزهایی مانند یک شماره تلفن و یا شماره حساب و شماره پرونده و یا شماره ماشین و غیره اشاره میکنند.

کسانی که بطور حرفه ای فال قهوه ترک میگیرند، پروسه خواندن فال را به دو بخش مجزا فنجان و نعلبکی تقسیم میکنند. بنابراین عملیات تعبیر فال پس از مشاهده و تعبیر هر دو قسمت و بررسی ارتباط میان نمادهای فنجان و نعلبکی انجام میشود. نمادهای نقش بسته بر روی نعلبکی اطلاعات و تفاسیر بسیاری درباره درون خانه صاحب فال میدهند. تعابیری از زندگی خصوصی و یا روابط عاشقی آن شخص.

 نمادهای ورق در فال قهوه (خشت ، گشنیز ، دل ، پیک)

گاهی در هنگام خواندن فال قهوه به نماد های معروف کارتهای بازی ورق  (پاسور) برخورد میکنیم. نمادهایی شبیه اشکال  خال پیک ، دل ، خشت و یا گشنیز. هر کدام از این نمادها در فال قهوه به تنهائی یا در کنار یکدیگر تعابیر و تفاسیر خاص خودشان را دارند.

( مفهوم علامت خشت )

علامت خشت که لوزی است منحصرا پول است و عددی در کنار آن مقدار آن را بیان میکند. خشت و ترازو پول قانونی است که می آید و یا میرود. خشت و نماد سوسک پول حرام است. خشت ها از ثروت و مکنت بسیار سخن میگویند.

 

( مفهوم علامت گشنیز )

این علامت همواره از موفقیت های قانونی حرف میزند و پیروزی های سندی است. چندین علامت گشنیز کنار هم مشاغل وکالت ، قضاوت و نظام است.

 

( مفهوم علامت دل )

این علامت تمامی موارد احساسی و عشقی و شادی ها و موضوعات عاطفی را بیان میدارد.

 

( مفهوم علامت پیک )

این علامت همواره از عدم خوشبختی ها و گرفتاری های پیچیده و طلاق و جدایی ها و شکست های مالی یا عاطفی و یا قانونی حرف میزند و نمادهای دیگر در کنار خود را تعبیر منفی میدهد.

در صورتی که دو یا چند نماد در کنار یکدیگر در فال قهوه کسی ظاهر شود حاوی تعابیر ادغامی است که با دانلود جزوه آموزش فال قهوه (نسخه هوشمند) به تمام معانی ترکیبی آنها دسترسی خواهید داشت و در آنجا به تفصیل توضیح داده شده است.

نمادهای های تاروت در فال قهوه و فال چای

چوبدست: عصای جادوی تاروت جدی و جسور عمل میکند. و از مردمانی میگوید که راحت رابطه برقرار میکنند و اشخاص جدیدی را به زندگی خود دعوت می نمایند. چوبدست بر خواسته ها و برنامه هایش کاملا استیلاء دارد و حرف اول را می زند – عاشق سفر کردن – عاشق خوش گذرانی های درست است و همچنین خلاق و خود ساخته عمل میکند.

جام: فنجان های تاروت در مورد موضوعات احساسی صحبت میکند. عشق و عروسی جشن های فامیلی و گردهمای دوستانه و خلاصه هر آنچه که مربوط به شادی ها و محبت ها و عشق هاست.

 

شمشیر: شمشیرها از موضوعات غم ، محنت ، رنج و بیماری ها از هر نوع که باشد صحبت میکند. این سمبل ناکهانی وارد میشود و بُران و تیز است. این سمبل از اختلافات و دادگاه و تجزیه ها و جدایی ها و هر چیزی که غم و اندوه ایجاد نماید حرف می زند. اما این نشان با جرات و خلاق نیست زیرا نعمت خنثی کننده هایی مانند عصای جادو و فنجان ها و سکه را به همراه خود د ارد و حریفان آن همه گویا و مثبت است.

 

سکه: سکه ها از پول گفت و گو دارند و موضوعات مربوط به آن مانند دارای زمین – موفقیت در کسب سود و جمع آوری ثروت و خلاقیت اقتصادی و مالی.

همانطور که میدانید اکثر افراد فال تاروت و فال قهوه را در کنار یکدیگر انجام میدهند به گونه ای که علاقمندان به انجام فال تاروت در مراسم پذیرائی از صاحب فال با فنجانی از قهوه پذیرائی میکنند و قبل از انجام فال تاروت ، فنجان فال قهوه صاحب فال را تفسیر میکنند. از اینرو اگر علاقمند به یاد گیری تخصصی فال تاروت هستید میتوانید آموزش تخصصی فال تاروت را دنبال کنید.