آشنایی با کارت های تاروت صغیر - سری جام

 

قسمت دوم: کارتهای جام

 

نام انگلیسی: Cups        عنصر: آب          فصل: تابستان

خال جام همانطور که در مطالب قبل گفته شد نماینده عنصر آب است. معانی و مفاهیم کارتهای جام بیانگر سطح عاطفی افراد است که با موضوعاتی مانند عشق ، احساسات ، دوستی ها و روابط پیوند خورده است. کارتهای جام نشان دهنده شور و هیجانات ، ابراز احساسات و نقش احساسات در رابطه با دیگران است. کارتهای تاروت جام نشان میدهد که شما بیشتر به حرف قلبتان توجه میکنید و بجای آنکه با مغز خود فکر کنید با قلب خود فکر میکنید؛ بنابراین منعکس کننده عادات و واکنش های همیشگی شماست که بطور ناخودآگاه در شرایط مختلف از خود بروز میدهید. کارتهای جام همچنین به موضوعاتی چون خلاقیت ، خیال پردازی و تخیل مرتبط است.

جنبه های منفی کارتهای جام (زمانی که کارت در جهت معکوس ظاهر میشود) شامل مفاهیمی چون احساسات بیش از حد ، به طور کامل قید چیزی را زدن و بیخیال شدن ، انتظارات بی جا داشتن و توهم درباره موضوعی که شدنی نیست ، میباشد. همچنین ممکن است معضلاتی چون احساسات سرکوب شده ، ناتوانی در بدرستی خود را نشان دادن و یا عدم خلاقیت وجود داشته باشد.

بطور مرسوم ، از نظر زمانی کارتهای جام نشان دهنده فصل تابستان یا تعداد ماه ها هستند. همچنین در هنگام ورق بازی، کارتهای جام نقش خال دل در بازی ورق را ایفا میکنند.

ویژگی های شخصیتی کارتهای جام

آدم هایی که کارت های جام معرف آنها هستند (به طور معمول در کارتهای درباری*) انسان هایی عاطفی ، هنری، انسانی و خلاق هستند. آنها با احساسات شخصی خود خو گرفته اند و از این احساسات انرژی میگیرند.

*کارتهای درباری به چهار کارت غیر عددی (پادو ، شوالیه ، ملکه و پادشاه) گفته میشود.

 

اگر اکثر کارتهای تاروت ظاهر شده در فال یک شخص کارتهای جام باشد نشانه ی چیست؟

در صورتی که در هنگام خواندن فال تاروت مشاهده شود که تعداد زیادی از کارتهای ظاهر شده مربوط به کارتهای جام است میتوانید اطمینان حاصل کنید که صاحب فال در جستجوی راه حل هایی است که غالبا شامل درگیری های احساسی و عاطفی و یا مسائل عشقی است. 

 شما قسمت اول (کارتهای جام) از چهار مجموعه کارتهای تاروت صغیر را خواندید؛ برای ادامه قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 

قسمت دوم: کارتهای سکه           قسمت سوم: کارتهای شمشیر           قسمت چهارم: کارتهای عصا