آشنایی با کارت های تاروت صغیر - سری سکه

 

قسمت دوم: کارتهای سکه

 

اسامی دیگر:  طلا         نام انگلیسی: Pentacles

عنصر: زمین                         فصل: زمستان

خال سکه همانطور که در مطالب قبل گفته شد نماینده عنصر زمین است. معانی و مفاهیم کارتهای سکه بیانگر جنبه های مادی زندگی هستند؛ مواردی چون شغل ، کسب و کار ، تجارت ، اموال و دارایی ، پول و هرچیز مادیاتی را شامل میشوند. جنبه های مثبت کارتهای سکه شامل ظهور ، تحقق و موفقیت است.

کارتهای سکه معمولا اطلاعاتی درباره شرایط سلامتی شما ، سرمایه های شما ، شغل و یا قدرت ابتکار شما مخابره میکنند. کارتهای سکه حاوی نکاتی درباره چگونگی ساختن محیط پیرامونی ما میدهد اینکه چگونه آن را ایجاد میکنیم ، چگونه شکل میدهیم ، چگونه تغییرش میدهیم و چگونه پرورش میدهیم.

جنبه های منفی کارتهای سکه (منظوز زمانی است که کارت در جهت معکوس ظاهر میشود) شامل مفاهیمی چون حرص و طمع بیش از حد ، مادی گرایی ، افراط در استفاده نکردن ، مدیریت نکردن منابع مالی و بیش از حد بر روی کاری متمرکز شدن بطوریکه سبب زیان به اولویت های دیگر زندگی شود. در اغلب موارد برای خنثی کردن و مقابله با این جنبه های منفی نیاز است که آن شخص به طبیعت و سرشت خود بازگردد و کشف کند که واقعا چه چیزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این ممکن است موانعی برای آنکه آن شخص قادر به تشخیص و برنامه ریزی و هدفگذاری باشد وجود داشته باشد که همین موضوع سبب عدم موفقیت وی شده است. در هر صورت نیاز است که هدف گذاری بهتر همراه با برنامه ریزی درست انجام شود.

اگر از نظر زمانی بخواهید کارتهای سکه را بررسی کنید ، آنها نشان دهنده فصل زمستان و یا بیانگر تعداد سال هستند. همچنین در هنگام ورق بازی، کارتهای سکه نقش خال خشت در بازی ورق را ایفا میکنند.

ویژگی های شخصیتی کارتهای سکه

آدم هایی که کارت های سکه معرف آنها هستند (به طور معمول در کارتهای درباری*) انسان هایی اهل عمل ، کارآمد ، خاکی و سخاوتمند هستند. آنها شخصیتی بر اساس نظام لمسی دارند و دوست دارند جهان فیزیکی و محتویاتش را لمس و تجربه کنند. آنها از طریق احساساتشان ارتباط برقرار میکنند و در جستجوی تجارب لذت بخش هستند.

*کارتهای درباری به چهار کارت غیر عددی (پادو ، شوالیه ، ملکه و پادشاه) گفته میشود.

 

اگر اکثر کارتهای تاروت ظاهر شده در فال از سری کارتهای سکه باشد نشانه ی چیست؟

در صورتی که در هنگام خواندن فال تاروت یک شخص مشاهده شود تعداد زیادی از کارتهای ظاهر شده مربوط به کارتهای سکه است میتوانید اطمینان حاصل کنید که آن فرد در جستجوی راه حل هایی است که در درجه اول مربوط به درگیری های مادی، مسائل مالی و نگرانی های مرتبط با حرفه و شغلش میباشد.

 شما قسمت دوم (کارتهای سکه) از چهار مجموعه کارتهای تاروت صغیر را خواندید؛ برای ادامه قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

قسمت اول: کارتهای جام            قسمت سوم: کارتهای شمشیر          قسمت چهارم: کارتهای عصا