آشنایی با کارت های تاروت صغیر - سری شمشیر

 

قسمت سوم: کارتهای شمشیر

 

نام انگلیسی: Swords        عنصر: هوا          فصل: پائیز

خال شمشیر همانطور که در مطالب قبلی عنوان شده نماینده عنصر هوا است. معانی و مفاهیم کارتهای شمشیر بیانگر اقدام ، اجبار ، تغییر ، قدرت ، ظلم ، جاه طلبی ، شجاعت و مناقشه و کشمکش میباشند. منظور از اقدام میتواند هم یک عمل سازنده و یا یک عمل مخرب باشد که نهایتا منجر به خشونت شود. این کارتها همچنین میتواند به معنای نفرت ، مبارزه ، دشمنی باشد و در میان تمام کارتهای تاروت صغیر کارتهای این مجموعه قدرتمندترین و خطرناکترین کارتها هستند.

شمشیرها دو لبه بُرنده دارند؛ به همین دلیل کارتهای شمشیر سمبل یک توازن عالی میان درک و قدرت هستند و نشان میدهند که چگونه این دو خصلت میتوانند سبب خیر و یا شر شوند. به همین علت کارتهای شمشیر باید در یک تعادل با معنویت (کارتهای عصا) و احساس (کارتهای جام) باشند.

جنبه های منفی کارتهای شمشیر (زمانی که کارت در جهت معکوس ظاهر میشود) شامل مفاهیمی چون خشم ، گناه ، قضاوت زشت و زننده ، بی رحمی و همچنین آزارهای کلامی و روانی میباشد.

بطور مرسوم ، از نظر زمانی کارتهای شمشیر نشان دهنده فصل پائیز و یا بیانگر تعداد هفته ها هستند. همچنین در هنگام ورق بازی، کارتهای شمشیر نقش خال پیک در بازی ورق را ایفا میکنند.

ویژگی های شخصیتی کارتهای شمشیر

آدم هایی که کارت های شمشیر معرف آنها هستند (به طور معمول در کارتهای درباری*) انسان هایی باهوش ، متفکر ، عاقل و منطقی هستند که در ارتباط برقرار کردن با دیگران عالی عمل میکنند. آنها انسانهایی بسیار اهل تفکر هستند و دوست دارند جهان پیرامون خود را کاملا درک کنند و هر اتفاقی در اطرافشان رخ میدهد بررسی و کنکاش کنند. همچنین در موارد معدودی کارتهای شمشیر میتواند نشان دهنده شخصیتی بی رحم ، سلطه جو ، لجباز و یک دنده باشند.

*کارتهای درباری به چهار کارت غیر عددی (پادو ، شوالیه ، ملکه و پادشاه) گفته میشود.


اگر اکثر کارتهای تاروت ظاهر شده در فال یک شخص کارتهای شمشیر باشد نشانه ی چیست؟

در صورتی که در هنگام خواندن فال تاروت مشاهده شود که تعداد زیادی از کارتهای ظاهر شده مربوط به کارتهای شمشیر است میتوانید اطمینان حاصل کنید که صاحب فال در جستجوی راه حلی برای کشمکش های روحی ، ناسازگاری و مناقشات و تصمیماتی که باید اتخاذ شود ، میباشد. همچنین ظهور چندین کارت شمشیر در کنار یکدیگر میتواند نشانه ی درگیری و خشونت در آینده ای نزدیک برای صاحب فال باشد.

همانطور که کارتهای شمشیر میتوانند حامل پیامهایی بسیار منفی و یا قوی و مستحکمی برای شما باشند در عین حال میتوانند حاوی هشدارهایی درباره اتفاقات پیرامون شما دهند و شما را آگاه میکنند که محتاط تر عمل کنید.

 شما قسمت سوم (کارتهای شمشیر) از چهار مجموعه کارتهای تاروت صغیر را خواندید؛ برای ادامه قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 

قسمت اول: کارتهای جام          قسمت دوم: کارتهای سکه           قسمت چهارم: کارتهای عصا