آشنایی با کارت های تاروت صغیر - سری عصا

 

قسمت چهارم: کارتهای عصا

 

نام انگلیسی: Wands        عنصر: آتش          فصل: بهار

خال عصا همانطور که در مطالب قبلی عنوان شده نماینده عنصر آتش است. کارتهای عصا حاوی مفاهیمی است مانند انرژی ، معنویت ، الهام ، عزم ، قدرت ، بصیرت و خلاقیت ، جاه طلبی ، اندیشه و فکر بکری که توسط آن زندگی رو به جلو جریان پیدا میکند. این کارتها درباره موضوعاتی که شما را تحت تاثیر قرار میدهند خبر میدهند؛ شخصیت تان ، اشتیاق تان و همینطور انرژی تان (روحی و جسمی). همچنین نشان دهنده تمام چیزهایی است که شما در طول روز انجام می دهید و مشغول آنها هستید؛ مواردی که در منزل ، محل کار و یا خارج از منزل درگیرشان هستید. کارتهای عصا با اقدامات ، ابتکارات و راه اندازی ایده های جدید ارتباط دارند. این کارتها ممکن است نشان دهنده لیستی بلند بالا از ایده هایی که در سر دارید و یا کارهایی که قصد انجام آن را دارید باشد.

 

جنبه های منفی کارتهای عصا (زمانی که کارت در جهت معکوس ظاهر میشود) شامل مفاهیمی چون توهم و خیال ، رفتار دیوانه وار ، انجام کاری بدون فکر (تحریک شدن) ، فقدان مسیر و هدف در زندگی و احساس پوچی ، میباشد.

همچنین بطور مرسوم ، از نظر زمانی کارتهای عصا نشان دهنده فصل بهار و یا بیانگر تعداد روزها هستند. همچنین در هنگام ورق بازی، کارتهای عصا نقش خال گشنیز در بازی ورق را ایفا میکنند.

ویژگی های شخصیتی کارتهای عصا

آدم هایی که کارت های عصا معرف آنها هستند (به طور معمول در کارتهای درباری*) انسان هایی پر انرژی ، کاریزماتیک ، گرم و همینطور معنوی هستند.

*کارتهای درباری به چهار کارت غیر عددی (پادو ، شوالیه ، ملکه و پادشاه) گفته میشود.


اگر اکثر کارتهای تاروت ظاهر شده در فال یک شخص کارتهای عصا باشد نشانه ی چیست؟

در صورتی که در هنگام خواندن فال تاروت مشاهده شود که تعداد زیادی از کارتهای ظاهر شده مربوط به کارتهای عصا است میتوانید اطمینان حاصل کنید که صاحب فال در جستجوی راه حلی برای مسائلی است که عمدتا در قلمرو فکر و اندیشه قرار دارند و یا مسائلی که در مرحله نخست انجام قرار دارد. همچنین ممکن است صاحب فال در جستجوی اهداف و معانی بزرگتری در زندگی خویش باشد و بخواهد بیشتر درباره مسائلی که در راه رسیدن به اهدافش انگیزه و قدرت میدهد، بفهمد.

 شما قسمت چهارم (کارتهای عصا) از چهار مجموعه کارتهای تاروت صغیر را خواندید؛ برای ادامه قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 

قسمت اول: کارتهای جام           قسمت دوم: کارتهای سکه             قسمت سوم: کارتهای شمشیر